โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมซักซ้อมเมื่อเกิดอัคคีภัยภายในสถานศึกษา โดยเทศบาลตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2564,14:33   อ่าน 195 ครั้ง