โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนาวง ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 17 - 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2565,12:51   อ่าน 10 ครั้ง