โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนาวง ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 6 - 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2565,16:53   อ่าน 10 ครั้ง