โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนาวง ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 13 - 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2565,10:54   อ่าน 8 ครั้ง