โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนาวง ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 20 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,10:56   อ่าน 9 ครั้ง