โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดนาวง ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 27 เดือนมิถุนายน - 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2565,10:58   อ่าน 6 ครั้ง