โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการชั้นเรียนด้วยวินัยเชิงบวก”เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,11:02   อ่าน 7 ครั้ง