โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
แนะนำนักเรียนเด่น
เด็กหญิงปานฟ้า พลเดช ตัวแทนโรงเรียนวัดนาวงเข้าร่วมประกวดธิดานพมาศ เทศบาลตำบลนาวงประจำปี 2562
เด็กหญิงปานฟ้า พลเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนผู้มีจิตอาสา อัธยาศัยดีน่ารัก มีความกล้าแสดงออก ร่วมประกวดธิดานพมาศในนามโรงเรียนวัดนาวง ในงานลอยกระทงประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลนาวง
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2562,18:11   อ่าน 7507 ครั้ง