แนะนำนักเรียนเด่น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดนาวง ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 โรงเรียนวัดนาวงขอชื่นชม ยินดี กับนักเรียนทุกคนค่ะ (อ่าน 246) 01 พ.ค. 65
เด็กหญิงปานฟ้า พลเดช ตัวแทนโรงเรียนวัดนาวงเข้าร่วมประกวดธิดานพมาศ เทศบาลตำบลนาวงประจำปี 2562 (อ่าน 7812) 18 ธ.ค. 62
เด็กชายอันดามัน ฮึ้งฮก รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ (อ่าน 8495) 20 ก.ย. 62
เด็กหญิงปานฟ้า พลเดช รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม (อ่าน 8532) 20 ก.ย. 62