เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดนาวง

คำร้อง/ทำนอง/ขับร้อง

มนูญ  กำเนิดทอง 081-2762822

 

                รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา / เป็นคำขวัญโรงเรียนวัดนาวง/

หนึ่งกุมภาวันก่อตั้งยั้งยืนยง / สองสี่แปดหนึ่งเรายังจำไม่ลืมเลือน /

พ่อท่านรอดบูชามาเนิ่นนาน / นักเรียนชาวบ้านต่างยึดเหนี่ยวทางใจ/

นำวิชาการสร้างสรรค์สังคมไทย / ฝักใฝ่คุณธรรม สามัคคี

                ชาวขาว น้ำเงิน / จับมือไว้สร้างความดี/

ให้ชื่อก้องทั่วปฐพี /  เด่นเรื่องความดีคือโรงเรียนวัดนาวง /

การศึกษานำพาก้าวไกล / มุ่งมั่นด้วยใจครู-นักเรียนยังมั่นคง /

ชุมชนโรงเรียนประสานงานเพื่อบ้านนาวง /  จะดำรงชื่อนาวงก้องโลกา

                **ชาวขาว น้ำเงิน / จับมือไว้สร้างความดี

ให้ชื่อก้องทั่วปฐพี / เด่นเรื่องความดีคือโรงเรียนวัดนาวง /

การศึกษานำพาก้าวไกล  / มุ่งมั่นด้วยใจครู-นักเรียนยังมั่นคง /

ชุมชนโรงเรียนประสานงานเพื่อบ้านนาวง / จะดำรงชื่อนาวงก้องโลกา (ซ้ำ**)