หาดทราย ชายทะเล
หาดทราย ชายทะเล
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
        
  เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ในท้องที่ ต.สุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง, ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า และ ต.ปากน้ำ อ.ละอู จ.สตูล ครอบคลุมพื้นที่ทั้งบนบกและในทะเล 308,987 ไร่ ทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติ อยู่ห่างจากชายแดนไทย - มาเลเซีย 30 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ จำนวน 22 เกาะ อาทิ เกาะเภตรา เกาะเขาใหญ่ เกาะลันตี เกาะลิดี เกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง เกาะเปรามะ ฯลฯ

หาดจ้าวไหม
        
   เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอกันตังและอำเภอสิเกามีอาณาเขตชายฝั่งทะเลยาว ประมาณ 20 กิโลเมตรอุทยานประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2525 ที่ทำการอุทยานอยู่ท ี่หาดฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ดินสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานได้แก่ ปากเมง หาดฉางหลาง หาดยาว หาดหยงหลิง หาดสั้น หาดเจ้าไหม ถ้ำเจ้าไหม นอกจากนี้ยังมีเกาะน้อยใหญ่อีก 7 เกาะในทะเลตรังที่อยู่ในความดูแลของอุทยาน ได้แก่ เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะปลิง เกาะแหวน เกาะเมง และ เกาะเจ้าไหม นอกจากนั้นบริเวณอุทยานมีศูนย์ศึกษา ธรรมชาติทางทะเล จะทำการวิจัยหญ้าทะเลเป็นแหล่งคุณค่าทางนิเวศวิทยาของฝั่งทะเลอันดามันสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-7521-3258 อุทยานมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวบริการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทร. 0-7521-3259, 0-7521-3260 หรือ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช โทร. 0-2562 0760 www.dnp.go.th
การเดินทาง
          
อุทยานอยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 45 กิโลเมตร ใช้เส้นทางสายตรัง - สิเกา - ปากเมง (ทางหลวงหมายเลข4046- 4162) ระยะทาง 40 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบชายหาดอีก 5 กิโลเมตร

หาดปากเมง
          หาดปากเมง ตั้งอยู่ที่ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา ห่างจากตัวเมืองตามถนนสายตรัง-สิเกา-ปากเมง ระยะทาง 38 กิโลเมตรเป็นหาดที่สวยงาม และเงียบสงบแห่งหนึ่ง แนวหาดยาวเหยียดไปตามชายฝั่งทะเลอันดามันของมหาสมุทรอินเดีย ทรายริมหาดแน่นมากจนสามารถ ขับรถยนต์ไปตามชายหาดได้ เป็นหาดรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยาวประมาณ 5 กิโลเมตรมีความสวยงามและสงบเงียบชายหาดมีป่าสน ตามธรรมชาติ บริเวณหาดปากเมงมีท่าเรือปากเมง ซึ่งมีเรือบริการไปเกาะไหง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะแหวน เกาะกระดาน เกาะมุกและถ้ำมรกตได้ นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งร้านอาหารและภัตตาคารซึ่งขายอาหารทะเลสดๆ ราคาย่อมเยาว์ ตั้งเรียงรายอยู่บนชายหาด
การเดินทาง
          สามารถไปได้ตั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถตู้โดยสาร

หาดหยงหลิง
           หาดหยงหลิงตั้งอยู่ที่อำเภอกันตัง และอยู่ในอุทยานแห่งชาติหาดจ้าวไหมเป็นหาดทรายที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุดหาดหนึ่งของจังหวัดตรังผืนทรายของหาดหยงหลิงเป็นหาดที่ขาวละเอียดเนียนนุ่มเท้าเมื่อสัมผัส น้ำทะเลใส ชายหาดเอียงลาดน้อยเล่นน้ำได้ดี ริมหาดนี้ร่มรื่นด้วยสนทะเลขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่หนาแน่นทางด้านเหนือของหาด มีเขาหยงหลิง เขาหินปูนที่มีรูปทรงแปลกตา ซึ่งมีโพรงถ้ำที่เมื่อน้ำลดสามารถเดินลอดได้เป็นชายหาดที่เหมาะแก่การพักผ่อน เล่นน้ำ ชมทิวทัศน์ และยังมีมุมมองดีๆให้ถ่ายภาพได้อย่างสวยงาม
การเดินทาง
          สามารถไปโดยรถยนต์ส่วนตัวและรถตู้โดยสารสายตรัง - หาดยาว

ทะเลปะเหลียน
          ทะเลเมืองปะเหลียน ชายทะเลของอำเภอปะเหลียน มีความงามตามลักษณะชาย ฝั่งทะเลอันดามันของมหาสมุทรชายทะเลของ อำเภอปะเหลียนมีความงามตามลักษณะชายฝั่งทะเลอันดามันของมหาสมุทรอินเดียทั่วไป หาดที่มีชื่อ ได้แก่ หากสำราญ หาดตะเสะ ส่วนเกาะนั้นก็มีที่น่าชมหลายแห่ง เช่น เกาะสุกร เกาะเภตรา เกาะหลาวเหลียงเหนือ เกาะหลาวเหลียงใต้ เป็นต้น