สวนสาธาณะ
สวนสาธาณะ
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 (เขาแปะช้อย)
           สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บนเนื้อที่กว่า 280 ไร่ ซึ่งเทศบาลนครตรังได้เนรมิตให้เป็นสวนสาธารณะสถานที่ออกกำลังกาย และพักผ่อน หย่อนใจของประชาชน

สวนสาธารณะสระกระพังสุรินทร์
          กระพังสุรินทร์เป็นสระน้ำธรรมชาติกว้างประมาณ 50 ไร่ มีสะพานคอนกรีตเชื่อมไปสู่ศาลากลางน้ำ ที่สร้างไว้อย่างสวยงาม เชื่อมถึงกันทั้ง 3 ศาลา รอบบริเวณได้รับการแต่งเป็นสวนสาธารณะมีสวนสัตว์และภัตตาคารร้านอาหารใต้ร่มไม้ไว้บริการแก่ผู้เข้า ไปเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ ที่เหมาะแก่การพักผ่อนยามเย็นเพราะตั้งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ

สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์
          ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตรัง ทางไปจังหวัดพัทลุง ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร ผู้ที่เดินทางไปถึงจังหวัดตรังทุกคนมักแวะไปทำความเคารพอนุสาวรีย์ของท่าน บริเวณนั้นแต่เดิม เป็นที่ตังพระตำหนักผ่อนกาย ซึ่งจัดรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่น เวลาเย็นๆ มีประชาชนไปพักผ่อนเป็นจำนวนมาก พระยารัษฎาฯ ได้สร้างและทำนุบำรุงความเจริญแก่จังหวัดตรังไว้มาก เช่น ด้านคมนาคมในจังหวัดตรัง ด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ ด้านการศึกษา การปกครอง นโยบายรักษาความสงบและการสาธารณสุขฯลฯ และเป็นผู้นำต้นยางต้นแรกที่ปลูกในจังหวัดตรัง จนแพร่หลายทั่วภาคใต

สวนสาธารณะตำหนักจันทร์
          ตั้งอยู่ในอำเภอกันตัง อยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 24 กิโลเมตรสวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์หรือสวนตำหนักจันทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเป็นตำหนักรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ เป็นเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จประทับ ณ ตำหนักจันทน์แห่งนี้ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงและตกแต่งสภาพภูมิทัศน์ ์ให้เป็นสวนสาธารณะและเนื่องจากสถานตั้งของตำหนักจันทน์อยู่บนเนิน จึงได้รับการขนานนามใหม่ว่า “สวนสาธารณควนตำหนักจันทน์” (ควนเป็นภาษาถิ่นหมายถึง เนิน) รอบบริเวณร่มรื่นด้วยต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ มีศาลาพักผ่อน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเล และอำเภอกันตังได้กว้างไกล