แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอื่นๆ
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอื่นๆ
เขาเจ็ดยอด
           เขาเจ็ดยอด เป็นสวนสาธารณะและสวนสัตว์เปิด มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาลูกย่อมๆและเป็นแนวยาว ติดต่อกัน บริเวณเชิงเขาจะมีถ้ำเรียงรายอยู่หลายแห่ง เขาเจ็ดยอด อยู่บนเทือกเขาบรรทัดเป็นผืนป่า ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ นานาพันธุ์ เป็นแหล่งกำเนิดของต้นล้ำลำธารที่มีความสำคัญหลายสาย ไหลลงสู่พื้นที่ราบในจังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา  ผืนป่าแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่กว้างบนสันเขาที่มียอดเขาสูงไล่เลี่ยกัน 7 ยอดจนเป็นที่มา ของชื่อ "เขาเจ็ดยอด" เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นได้ทั้งทางฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลอ่าวไทยสภาพอากาศโดยทั่วไป จะหนาวเย็นตลอดทั้งปี บริเวณโดยรอบถูกปกคลุมด้วยมีต้นไม้แคระสลับกันทุ่งหญ้ากว้าง บริเวณเชิงเขาจะมีถ้ำเรียงรายอยู่หลายแห่ง และที่ได้รับการสำรวจแล้วมีประมาณ 11 แห่ง บริเวณรอยต่อของถนนซึ่งเชื่อมระหว่างเขาเจ็ดยอดและบ้านดุหุนจะเป็นจุดชมวิว ี่ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์และเกาะแก่งต่างๆได้ ในยามเช้า เทือกเขาบรรทัดที่เขาเจ็ดยอดแสงแดดอ่อน ๆ ทอดแสงเงาลงตาม เหลี่ยมเขาแลเห็นเป็นสีส้ม สวยงามและอบอุ่น และเมื่อมองลงไปเบื้องล่างยังฟากภูเขาตะวันตกจะมองเห็นฝั่งทะเลอันดามัน และจังหวัดตรัง ถูกโอบคลุมด้วยปุยหมอกขาวนวลอยู่ลิบ ๆ บรรยากาศช่างน่าหลงใหลยิ่งนัก

ทะเลสองห้อง
           ทะเลสองห้อง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางดี ห่างจากตัวอำเภอห้วยยอดประมาณ 27 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามถนนเพชรเกษม สายห้วยยอด-กระบี่ ถึงสามแยกท่ามะพร้าว แยกขวาไปอีก 12 กิโลเมตร เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติกว้างใหญ่คล้ายทะเลสาบโอบล้อมด้วยภูเขาหลายลูกดูสลับ ซับซ้อน และอุดมสมบูรณ์ด้วยไม้นานาชนิด เป็นที่ตั้งของค่ายลูกเสือระดับชาติ (ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ) ตอนกลางของแอ่งน้ำมีเขายื่นออกมาเกือบติด ต่อกัน แบ่งแอ่งน้ำออกเป็น 2 ตอน จึงมีที่มาของชื่อ “ทะเลสองห้อง”
           ในอดีตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในสมัยที่ดำรงพระยศเป็นพระบรมโอรสาธิราช มกุฏราชกุมารเคยเสด็จประภาส และได้ลงเรือล่องในทะเลสาปคอยถ่ายภาพกับภาพสะท้อนของภูเขา ซึ่งบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
           พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล (Aquarium) ตั้งอยู่ภายในบริเวณคณะประมงสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตจังหวัดตรัง ตำบลไม้ฝาด อยู่ห่างจากตัวเมืองตรัง ประมาณ 30 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ ส่วนในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จะรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 61 ตู้ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้าปลาปักเป้ากล่อง ปลาสินสมุทร เป็นต้น
           และส่วนที่ 2 คือ บ่อแสดงกลางแจ้ง จัดแสดงทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเลที่พบในเขตน้ำขึ้นน้ำลง และ ทะเลลึกจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกที่พบใน เขตร้อนและ ยังมีห้องปฎิบัติการวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เป็นสถานที่ค้นคว้าวิจัยด้านทรัพยากรทางน้ำรวมถึงอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร สัตว์น้ำ รวมทั้งมีร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกไว้คอยบริการ
ปัจจุบันมีการแสดงของแมวน้ำแสนรู้ด้วย ซึ่งจะจัดแสดงวันละ 2 รอบ
การเดินทาง ไปได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถตู้โดยสารประจำทาง สาย ตรัง - หากปากเมง