โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดบัญชีออมทรัพย์ให้กับนักเรียนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2564,12:00   อ่าน 189 ครั้ง