โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
แนะนำนักเรียนเด่น
เด็กหญิงปานฟ้า พลเดช รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม

ผลงาน
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดนาวง เข้าร่วมแข่งขัน
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2562,07:59   อ่าน 8228 ครั้ง