โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ภาษาใต้ถิ่นเมืองตรัง
"เสดสา"
"เสดสา" เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง "ยากลำบาก" ตัวอย่างเช่น "หนูทำงานชิ้นนี้ด้วยความเสดสามาก" หมายความว่า "หนูทำงานชิ้นนี้ด้วยความยากลำบากมาก"
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2555,10:04   อ่าน 8599 ครั้ง