โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ภาษาใต้ถิ่นเมืองตรัง
"รุมสุม "
"รุมสุม" เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง "รุงรังไม่เป็นระเบียบ" ตัวอย่างเช่น "ทำไมห้องนอนของเธอจึงรุมสุมอย่างนี้" หมายความว่า "ทำไมห้องนอนของเธอจึงรกรุงรังอย่างนี้"
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2555,10:36   อ่าน 8932 ครั้ง