โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ภาษาใต้ถิ่นเมืองตรัง
"มาแตสวน"
"มาแตสวน"  เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง "มาคนเดียว" ตัวอย่างเช่น "ผมมาแตสวน" หมายความว่า "ผมมาคนเดียว"
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,12:21   อ่าน 8626 ครั้ง