โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ภาษาใต้ถิ่นเมืองตรัง
"เหลี้ยม"
"เหลี้ยม" เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง "แหลม" ตัวอย่างเช่น "เธอช่วยเหลาไม้นี้ให้เหลี้ยมหน่อย" หมายความว่า "เธอช่วยเหลาไม้นี้ให้แหลมหน่อย"
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2555,12:33   อ่าน 8685 ครั้ง