ศิษย์เก่าตัวอย่าง
ดร.อุดม รัตนอัมพรโสภณ

ดร. อุดม รัตนอัมพรโสภณ


ประถมศึกษา

โรงเรียนวัดนาวง ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง


มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง


มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง


ปริญาตรี

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เทคโนโลยีทางการศึกษา)


ปริญญาโท

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียวใหม่ (เทคโนโลยีทางการศึกษา)


ปริญญาเอก

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

พ.ศ. 2526-2536

อาจารย์โรงเรียนชลบุรี"สุขบท" จ.ชลบุรี


พ.ศ. 2536

ปัจจุบัน

อาจารย์โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี,

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรีudom@buu.ac.th FAX 038-393238


งานอดิเรก

กอล์ฟ (แต้มต่อ 14) เลี้ยงไก่ฟ้า


โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2554,07:23   อ่าน 9930 ครั้ง