ศิษย์เก่าตัวอย่าง
ท่านสิทธิโชติ อินทรวิเศษ
ท่านสิทธิโชติ  อินทรวิเศษ  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนวัดนาวง อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านได้ศึกษาทางด้านกฏหมาย จบเนติบัณฑิตไทย
ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวคณะในศาลอุทรณ์ประจำศาลฎีกา และเป็นกรรมการบริหารศาลยุติธรรม(ก.บ.ศ.) ชั้นศาลอุทรณ์

โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2554,19:30   อ่าน 10935 ครั้ง