โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
แนะนำครูดี
นางสาวปวีณา คงเขียว รางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในงานวันครูประจำปี 2562 อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง (อ่าน 10361) 16 ม.ค. 62
ผอ.สุดคนึง อาจชอบการ ผู้บริหารดีเด่น งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 10154) 18 ก.ย. 54