ภาษาใต้ถิ่นเมืองตรัง
"เหลี้ยม" (อ่าน 9010) 16 มี.ค. 55
"บัดสี" (อ่าน 9061) 16 มี.ค. 55
"เมล่อ" (อ่าน 9015) 16 มี.ค. 55
"มาแตสวน" (อ่าน 8945) 16 มี.ค. 55
"กุบ" (อ่าน 9058) 16 มี.ค. 55
"หมัน" (อ่าน 9216) 14 มี.ค. 55
"รุมสุม " (อ่าน 9371) 14 มี.ค. 55
"ว่าปรือ" (อ่าน 9230) 14 มี.ค. 55
"อาโหย๊ะ" (อ่าน 9076) 14 มี.ค. 55
"เสดสา" (อ่าน 8949) 14 มี.ค. 55
"แขบ" (อ่าน 7369) 14 มี.ค. 55
"หวันใช้" (อ่าน 7704) 20 ก.ค. 54
"ปร้าหัวนอน" (อ่าน 7711) 20 ก.ค. 54
"ปร้าตีน" (อ่าน 7604) 20 ก.ค. 54
"ปร้าตก" (อ่าน 7651) 20 ก.ค. 54
"ปร้าออก" (อ่าน 7645) 20 ก.ค. 54
"หวัน" (อ่าน 7657) 20 ก.ค. 54
"แส๊ง แส๊ง" (อ่าน 7798) 29 มิ.ย. 54
"หนักหู" (อ่าน 7737) 29 มิ.ย. 54
"ฉาบ" (อ่าน 7979) 29 มิ.ย. 54
"ยำเหม็ดแล้ว" (อ่าน 8868) 29 มิ.ย. 54
"เนียง" (อ่าน 7601) 29 มิ.ย. 54
"รู๊ด" (อ่าน 7635) 29 มิ.ย. 54
"ดานเฉียง" (อ่าน 7678) 29 มิ.ย. 54
"ได้แรงอก" (อ่าน 7604) 29 มิ.ย. 54
"ชมพู่" (อ่าน 7500) 29 มิ.ย. 54
"ลักหยบ" (อ่าน 7611) 29 มิ.ย. 54
"ยอน" (อ่าน 7495) 29 มิ.ย. 54
"เหล็กโคน" (อ่าน 7654) 29 มิ.ย. 54
"แขบ" (อ่าน 7436) 29 มิ.ย. 54
"พรกพร้าว" (อ่าน 7600) 29 มิ.ย. 54
"เหม็ด" (อ่าน 7413) 29 มิ.ย. 54
"เสดสา" (อ่าน 7492) 29 มิ.ย. 54
"เนือย" (อ่าน 7480) 29 มิ.ย. 54
"ดายของ" (อ่าน 7485) 29 มิ.ย. 54
"วิบ" (อ่าน 7452) 29 มิ.ย. 54
"มุ้งมิ้ง" (อ่าน 7512) 29 มิ.ย. 54
"ผ้าชุบ" (อ่าน 7608) 29 มิ.ย. 54
"เติ้น" (อ่าน 7571) 29 มิ.ย. 54
"ทำต้าว" (อ่าน 7381) 29 มิ.ย. 54
"เจ็บเบ็ดหัว" (อ่าน 7291) 29 มิ.ย. 54
"ดันพุง" (อ่าน 7340) 29 มิ.ย. 54
"คง" (อ่าน 7304) 29 มิ.ย. 54
"โหนอน" (อ่าน 7622) 29 มิ.ย. 54
"เหลย" (อ่าน 7276) 29 มิ.ย. 54
"โส้" (อ่าน 7275) 29 มิ.ย. 54
"ครัน" (อ่าน 7285) 29 มิ.ย. 54
"ทำชั่ง" (อ่าน 7266) 29 มิ.ย. 54
"ต๋า" (อ่าน 7285) 29 มิ.ย. 54
"ต้า" (อ่าน 7285) 29 มิ.ย. 54