ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนวัดนาวง รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 267) 18 เม.ย. 65
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน/สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3837) 13 ต.ค. 64
โรงเรียนวัดนาวงกับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย (อ่าน 8446) 26 ส.ค. 57
การนำเสนอวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 9875) 01 ต.ค. 56