โรงเรียนวัดนาวง
44 หมู่ที่ 2 บ้านนาวง  ตำบลบางกุ้ง   อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92210
เบอร์โทรศัพท์ 075-291380
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับรางวัลและเกียรติบัตร ได้รับยกย่องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่มีความเสียสละ จากสโมสรโรตารี จังหวัดตรัง
ชื่ออาจารย์ : นางสุดคนึง อาจชอบการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2554,21:35  อ่าน 1375 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลและเกียรติบัตร เป็นยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ตามโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสุดคนึง อาจชอบการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2554,21:34  อ่าน 1475 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม”ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ ของ คุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางสุดคนึง อาจชอบการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2554,21:32  อ่าน 1500 ครั้ง
รายละเอียด..